Lymfdrainage

Manuele lymfdrainage ad modum Vodder

De manuele lymfdrainage is een massagevorm, die erop gericht is het lymfstelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter c.q. sneller via lymfbanen af te voeren.

lymfdrainage

Behandeling tegen: